ΓΛΩΣΣΑ

Introduction


ἀλφάβητον | βαρεῖα | δασεῖα | δίφθογγον | ἑλληνικός | ἐπιφωνηματικόν | ἐρωτηματικόν | κόμμα | ὀξεῖα | περισπωμένη | πνεύματα | στιγματισμός | τελεία | τόνος | φωνήεντο | χρόνος | ψιλή


 1. ἑλληνικός

  • ἑλληνικός
  • Hellenic, Greek
 2. ἀλφάβητον

  • ἀλφάβητος, ἀλφάβητον
  • alphabet
 3. δίφθογγον

  • δίφθογγον
  • τό и δί-φθογγος ἡ Gramm. with two sounds, diphthong
 4. πνεύματα

  • πνεύματα, πνεύμα
  • Gramm. breathing with which a vowel is pronounced Plut.
  • Gramm. accent mark
   π. δασύ (spiritus asper) — rough breathing;
   π. ψιλόν (spiritus lenis) — smooth breathing
 5. ψιλή

  • ψιλόν
  • Gramm. (lat. spiritus lenis) smooth breathing
 6. δασεῖα

  • δᾰσεῖα, f к δασύς See δασυς
  • ἡ (sc. προσῳδία) Gramm. (lat. spiritus asper) rough breathing
 7. χρόνος

  • χρόνος, ὁ
  • time
  • Gramm. tense of a verb
  • Gramm. quantity
 8. φωνήεντο

  • φωνήεντο
  • vowel
 9. τόνος

  • τόνος, ὁ
  • Gramm. pitch accent
 10. ὀξεῖα

  • ὀξεῖα
  • ἡ (sc. προσῳδία) Gramm. acute accent
 11. βαρεῖα

  • βᾰρεῖα
  • ἡ (sc. προσῳοία) Gramm. grave accent (accentus gravis)
 12. περισπωμένη

  • περισπωμένη
  • Gramm. circumflex
 13. στιγματισμός

  • στιγματισμός
  • Gram. punctuation
 14. κόμμα

  • κόμμα
  • ἡ Gramm. comma
 15. τελεία

  • τελεία
  • ἡ (sc. στιγμή) Gramm. period
 16. ἐρωτηματικόν

  • ἐρωτηματικόν
  • Gramm. interrogation [mark]
 17. ἐπιφωνηματικόν

  • ἐπιφωνηματικόν
  • Gramm. [mark of] exclamation