ΓΛΩΣΣΑ

Урок второй


ἄλλος | ἀντωνυμία | ἀριθμητικός | δεύτερος | δύο | δὲ | εἷς | ἕν | ἑνικός | ἑξῆς | κάθετος | μία | ὁριζόντιος | πλάγιος | πληθυντικός | ποσός | σχηματισμὸς | τέσσαρες | ὡσ


 1. δεύτερος

  • δεύτερος
  • second
 2. εἷς [εἷς ↩] [μία ↩] [ἕν ↩]

  • εἷς
  • one, one alone
 3. δύο

  • δύο
  • two
 4. τέσσαρες

  • τέσσαρες
  • four
 5. ποσός

  • ποσός
  • of what quantity?
  • of Number, how many?
  • of Distance, how far?
  • of Time, how long?
  • of Value, how much?
  • of Degree, how great?
 6. ὁριζόντιος

  • ὁριζόντιος
  • horizontal
 7. πλάγιος

  • πλάγιος
  • placed sideways, athwart
  • of ground, sloping
  • metaph., crooked, treacherous
 8. δὲ

  • δὲ
  • but: adversative and copulative Particle
  • adversative, expressing dist. opposition
  • copulative, a in explanatory clauses
  • implying causal connexion, less direct than γάρ
  • in questions, with implied opposition
  • after hypothetical clauses
  • after temporal or relative clauses, with ἐπεί, ἕως, etc.
  • to resume after an interruption or parenthesis
  • to begin a story
  • to introduce a proof
 9. κάθετος

  • κάθετος
  • [adj. verb. of καθίημι See. καθιημι]
  • let down, perpendicular
 10. σχηματισμὸς

  • σχηματισμὸς
  • configuration
  • bearing, attitude
  • in bad sense, assumption of manner
  • in Tactics, formation
 11. πληθυντικός

  • πληθυντικός
  • plural
 12. ἀντωνυμία

  • ἀντωνυμία, ἀντ-ωνῠμία, ἡ
  • Gramm. pronoun
 13. ὡς

  • as ADVERB of Manner.
   • ὧς and ὥς (with accent), so, thus.
   • ὡς (without accent) of the Relat. Pron. ὅς, as.
   • ὡς Relat. and Interrog., how.
   • ὡς temporal, when.
   • ὡς Local, where,
  • as CONJUNCTION.
   • with Participles in the case of the Subject, to mark the reason or motive of the action, as if, as
 14. ἑξῆς

  • ἑξῆς
  • one after another, in order, in a row
  • Gramm., τὸ ἑ. grammatical sequence
  • of Time, of Place, thereafter, next
  • c.gen., next to
 15. ἄλλος

  • ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο
  • another, i.e. one besides what has been mentioned, either Adj. or Pron.
  • with τις, any other
  • freq. with another of its own cases or derived Adverbs
  • ἄ. καὶ ἄ., one and then another, one or two
  • repeated for emphasis, ἄ. ἄ. τρόπος quite another sort
  • with Art., ὁ ἄλλος, the rest, all besides; in pl., οἱ ἄλλοι
  • with Numerals, yet, still, further
  • in enumerations, as well, besides
 16. ἀριθμητικός

  • ἀριθμητικός
  • arithmetical
  • numerical
 17. ἑνικός

  • ἑνικός
  • single: Gramm., ἀριθμὸς ἑ. the singular number
  • exhibiting unity, individual